Sınıflandırma

Goriller, Şempanzeler ve orangutanlar insanoğluyla yakından ilişkilidir. Kanımız bir şempanzeninkine o kadar benzer ki şempanzeden insana kan nakli yapılabilir. Aynı hastalıklara yakalanırız. Doğumda insan ve goril beyni aynı boyuttadır. Bu yüzden bunların hepsini aynı gruba koyarız. 

Sınıflandırma

Sınıflandırma, dosyalama sistemi gibidir.Aynı gezegeni paylaşan canlıların milyonlarca çeşidinin başlıklarda toplanarak anlamlandırılması ve bunların organizasyonunun yapılmasıdır.Ayrıca evrim teorisini anlama yolu olarak da kullanılır. 

Sınıflandırma, aynı özellikleri paylaşan canlıları aynı gruplara toplamaktır. Hayvanlar alemi milyonlarca çeşit tür ve canlıyı içerir. En küçük gruplar sadece tek türü içerir. 

Tür, benzer canlıların bir araya toplanmasıdır. Erkek ve dişisi olan tüm canlılarda tür üyeleri çiftleşip ürerler. 

Temel Özellikler 

Bilim adamları canlıları eskiden şekilleri, görünüşleri ve gelişimleri yoluyla sınıflandırmıştır. Günümüzde ise ebeveynlerden evlatlara geçen DNA'ları karşılaştırabilirler. Benzer görünen canlılar yakından ilişkili olmadığını gösteren farklı DNA'lara sahip olabilirler.

Bilimsel Gelişmeler

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.